Contact

Waar sporten we?


Sporthal De Meerkant

Herenweg 153

2465AG Rijnsaterwoude

Contact opnemen met:


Voorzitter:

Jakoline van Empel:

voorzitter@sv-rijnsaterwoude.nl

06-24984139


Secretaris:

Doeska Birkhoff

info@sv-rijnsaterwoude.nl

06-51257772


Penningmeester:

Michel Ganzevles

penningmeester@sv-rijnsaterwoude.nl

Gegevens bank SVR:

Iban: NL97INGB0003901457 t.n.v. Sportvereniging Rijnsaterwoude


Hier vind je onze statuten (zie pdf)


Ledenvergaderingen

Datum 45ste ledenvergadering: 07 maart

Plaats: Kantine Meerkant

Agenda 45ste ledenvergadering

Notulen 45ste ledenvergadering

Financiele verantwoording

Datum 44ste ledenvergadering: 29 maart

Plaats: Kantine Meerkant

Agenda 44ste ledenvergadering

Notulen 44ste ledenvergadering

Datum 43ste ledenvergadering: 5 april

Plaats: Kantine Meerkant

Agenda 43ste ledenvergadering

Notulen 43ste ledenvergadering

Financiele verantwoording: deel 1 en 2

Datum 42ste ledenvergadering: woensdag 2 maart

Plaats: Het Schoolhuis te Rijnsaterwoude (bovenzaal)

Agenda: Agenda 42ste ledenvergadering

Notulen: Notulen 42ste ledenvergadering

Financiele verantwoording: deel 1 en 2

Datum 41ste ledenvergadering: dinsdag 20 januari

Plaats: Het Schoolhuis te Rijnsaterwoude (bovenzaal)

Agenda 41ste ledenvergadering

Notulen 41ste ledenvergadering

Financiele verantwoording: